A A A

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

W Urzędzie Gminy trwają prace nad wdrożeniem Miejscowego Planu Zagspodarowania Przestrzennego dla sołectwa Staniszów.

Od 5.10 do 02.11 w urzędze jest wyłożony do wglądu plan z poprawkami.

26.10 o godz. 10,00 w sali konferencyjnej urzędu odbędzie się tzw. dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami .

Uwagi można wnosić do dnia 16 listopada do Wójta Gminy Podgórzyn.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie urzędu w zakładce "Aktualności".

W załączeniu mapa przed poprawkami - jest to Analiza Oddziaływania na Środowisko.