A A A

Zbiórka publiczna na remont organów

 

 


Staniszów, dnia 14.04.2014r.

(miejscowość)

SPRAWOZDANIE

Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

1. Organizator zbiórki publicznej: Stowarzyszenie Nasz Staniszów, Staniszów 57a, 58-500 Jelenia Góra

2. Organ wydający zezwolenie: Starosta Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10,

58-500 Jelenia Góra. Decyzja nr 4/13 z dnia 07.11.2013r

3. Suma zebranych ofiar: 1230,00 zł /jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł./, w tym:

- wpłaty na konto bankowe 210,00 zł.

- wpłaty do skarbon stacjonarnych 1020,00 zł.

4. Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej: 102,00 zł. w tym:

- opłata skarbowa 82,00 zł.

- koszty prowadzenia konta bankowego 20,00 zł.

5. Zebrana kwota 1128,00 /jeden tysiąc sto dwadzieścia osiem zł/ została przekazana Radzie Kościelnej w Staniszowie.